HYPODROM

   

Mini slovníček základních pojmů

ANUITA


Je splátka Vaší hypotéky. Tato aniuta se skládá ze dvou částí. Úmoru a Úroku. Úmor je část o kterou se snižuje Jistina, úrok je viz. výše, procento které platíte věřiteli za to, že Vám hypotéku dal. Příklad: měsíční splátka je 8.000,- Kč / měs., a z toho úmor dělá 5.000,- Kč (o tuto částku se sniží Váš dluh, jistina) a zbylé 3.000,- Kč je splátka úroku.


BONITA


Pojem, který vyjadřuje Vaši schopnost splácet budoucí hypotéku. Banka posoudí Vaše příjmy a Vaše výdaje a výsledek (Vaši bonitu) poté zohlední při schválení nebo neschválení Vaší žádosti o hypotéku. Některé banky jsou přísnější a jiné méně přísné. Pozorný a správný výběr banky je klíčový.


FIXACE


Tento pojem vyjadřuje dobu, po kterou se podmínky hypotéky nemění, úroková sazba je stále stejná a klient splácí stejnou měsíční splátku. Jakmile se blíží konec fixace, banka může dle aktuálních podmínek na trhu změnit výši úroku a tím i výši měsíční splátky. Klient má také možnost v období fixace hypotéku přenést k jinému bankovnímu domu, bude-li to pro něho výhodnější.


HYPOTÉKA


Hypotéka nebo hypoteční úvěr je dlouhodobý spotřebitelský úvěr na bydlení zajištěný nemovitostí formou zástavního práva vloženého katastrem nemovitostí. Hypotéka je nejčastěji účelový úvěr, to znamená, že jejím pořízením řešíme koupi, rekonstrukci nebo výstavbu nějaké nemovitosti. Existuje také neúčelová hypotéka, tu nejčastěji vidíme pod názvem "Americká". Peníze z takové hypotéky můžeme použít na cokoli. Zpravidla má vyšší úrok a kratší dobu splatnosti.

JISTINA


Je dlužná částka, kterou si od banky půjčujete a která zbývá k úplnému doplacení hypotéky. Jistina neobsahuje úroky ani případné poplatky banky.


LTV


Jednoduše řečeno je to maximální výše úvěru vyjádřená v procentech, kterou Vám banka půjčí z hodnoty Vaší zástavy. Příklad: pokud vyšel odhad kupovaného bytu na 5.000.000,- Kč, tak u 80% LTV hypotéky Vám banka půjčí 4.000.000,- Kč. Zbylou částku = 1.000.000,- Kč musíte bance dodat z vlastních prostředků.


ODHAD NEMOVITOSTI


Jak jsme si řekli výše, banky si berou do zástavy nemovitost. Aby banka věděla, jakou hodnotu nemovitost má, nechává si tuto nemovitost ocenit. Ocenění se dělá nejčastěji formou místního šetření, laicky řečeno, znalec banky se fyzicky dostaví na prohlídku. V některých případech si banky udělají odhad ONLINE na dálku.


SPLATNOST HYPOTÉKY


Je to maximální doba po kterou lze hypotéku splácet. U většiny bank je splatnost hypotéky maximálně 30 let, maximálně do 70-ti let věku žadatele. Čím delší splatnost hypotéky, tím nižší měsíční splátka = nižší nároky na Vámi doložený příjem.


ÚROKOVÁ SAZBA


Říká o kolik procent se navýší Vaše hypotéka za určitý čas, nejčastěji ročně, tedy "p.a.". Je třeba dát pozor a zjistit si také úrok RPSN, tedy včetně všech nákladů okolo spojených s hypotékou. Například platba za odhad, platba za vyřízení hypotéky aj. zvyšují celkovou RPSN (roční procentní sazbu nákladů) Vaší hypotéky.